Om Yrkesskaddes Forbund

Yrkesskaddes Forbund ble stiftet i 2004 i Vestfold, med formål om å ivareta personer med yrkesskader og yrkessykdommer, og å forhindre nye skader. Vi samarbeider tett med organisasjoner som AOF Oslo og bedriftshelsetjenesten, med fokus på å informere om farene ved å arbeide med helseskadelige stoffer. Dette gjør vi for eksempel gjennom å delta på Sørmarka på Arbeidsmiljøskolen trinn 2, og gjennom bedriftsbesøk.

For medlemmer som allerede har yrkesskade eller yrkessykdom, kan vi hjelpe med bistand til advokat og andre instanser. Vi holder også likemannskurs som er et godt tiltak for våre medlemmer og deres pårørende. Målet med vår organisasjon er å bli et landsdekkende Forbund som kan ivareta yrkesskadde og drive forebyggende arbeid over hele landet. Det er et stort behov for talsmenn som kan fremme rettighetene til våre medlemmer, og vi har hatt mange saker inn for Trygderetten og Lagmannsretten som har gått i positiv retning for vårt Forbund. Vi har et langvarig samarbeid med advokat Ole H. Bendiksen fra Langseth Advokatfirma DA, som er spesialist på dette området.

Vi søker stadig nye medlemmer som ønsker å hjelpe til med å støtte vår sak. Hvis du er interessert i å melde deg inn, enten fordi du ønsker hjelp som medlem, eller for å bistå som støttemedlem, gjerne fyll ut Innmeldingsskjemaet vårt. Hvis det er noe mer du ønsker å vite, eller du har spørsmål om medlemskap, kan du ta kontakt med oss på telefon, e-post, eller gjennom kontaktskjemaet.

Advokat Ole H. Bendiksen (venstre) og styreleder Rolf Hansen (høyre).
InnmeldingKontakt oss