YF i møte med Arbeids- og sosialdepartementet

Bra møte med Arbeids og sosialdepartementet. Vi fikk møte Statsekretær Kristian Dahlberg Hauge og nestleder i Stortingets arbeids- og sosialkomité Erlend Wiborg. Hensikten med møtet var å få frem og presisert svakhetene med systemet, og på hvilken måte vi kan hjelpe mennesker som er blitt yrkesskadet på en lettere måte slik at de får det…